fbpx

Vuosikortin jäsenehdot – REENIS GYM

Punttisalin käyttöehdot

1. JÄSENYYS

Vuosijäsenyys Asiakas sitoutuu vuoden (12kk) mittaiseen jäsenyyteen palveluntarjoajan (Reeniseppo Oy:n) kanssa. Reeniksen jäsenyys on aina henkilökohtainen. Reeniksen jäseniä ovat kaikki liittymismaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet. Alle 18-vuotias henkilö liikkuu Reeniksellä sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Huoltajan on oltava paikalla ensimmäisellä käyntikerralla kerralla kulkukortin hakuvaiheessa. Huoltajan tulee luovuttaa laskutustietonsa jäsenyyslaskutusta varten. Henkilön, joka haluaa tulla Reeniksen jäseneksi, tulee täyttää ja hyväksyä jäsenyyssopimus Reeniksen kassalla.

2. SÄHKÖINEN JÄSENTUNNISTE, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET Jäsenelle tehdään kassalla käyttöön jäsenyyden todentamista varten henkilökohtainen ovenavauslinkki, joka avataan älylaitteella selaimen kautta. Salin ulko-ovi on aina avattava käyttäen sähköistä linkkiä.

Asiakkaan on välittömästi tiedotettava myös yhteystietojensa muutoksesta Reenistä. Reenis tallentaa jäsenien tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Sähköistä ovenavauslinkkiä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

Laskutus alkaa aloituskuukaudesta, mikäli sopimus on allekirjoitettu aiemmin kuin 15. päivä kuluvaa kuuta. Muutoin laskutus alkaa seuraavan kuukauden 1. päivästä.

3. TAUOTTAMINEN JA OMAN JÄSENYYDEN VUOKRAAMINEN

Jäsenyyden tauottaminen on mahdollista:

 • Asepalveluksen
 • Vakavan sairauden
 • Raskauden perusteella.
 • Muuton johdosta

Tauon syystä tulee pystyä esittämään luotettava todistus 30 päivän sisällä tauottamisesta ja tauosta keskustellaan henkilökunnan kanssa. Asiakas voi lääkärintodistuksen perusteella tauottaa jäsenyytensä vähintään kuukauden (1) ajaksi. Mikäli asiakas muuttaa väliaikaisesti pois Oulusta, voi hän tauottaa jäsenyytensä vähintään kolmen (3) kuukauden ajaksi, asiakkaan tulee tällöin esittää henkilökunnalle todistus muutosta. Kausia ei hyvitetä takautuvasti.

Jäsenyyden voi vuokrata toiselle henkilölle. Tällöin jäsenyys siirtyy toisen henkilön käyttöön määräajaksi. Jäsenyyden vuokralleantaja ja vuokraaja sopivat itse keskenään hinnasta ja ajanjaksosta. Kortin vuokrauksesta tulee ilmoittaa Reeniksen kassalla ja jäsenyys siirretään uudelle käyttäjälle.

4. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Asiakas voi irtisanoa vuosijäsenyyden seuraavin ehdoin.

 • Sopimuksen irtisanomisaika on 1kk asiakkaan puolelta.
 • Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi, mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen ehtoja.
  • Väärinkäyttötapauksissa Reeniksellä on oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 100€:n sopimusrikkomusmaksu. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytösten takia, ei Reeniksellä ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle.
 • Irtisanomisesta tulee ilmoittaa asiakkaan puolelta kirjallisesti (sähköposti info@reenis.fi lasketaan kirjalliseksi ilmoittamiseksi). Muutoin irtisanomisaika palveluntarjoajan puolelta on 1kk.

Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä sähköpostilla Reenikseen osoitteeseen info(at)reenis.fi sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. Reeniksellä on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään.

Mikäli asiakas haluaa muutoin irtisanoa sopimuksen, asiakkaan tulee hyvittää palveluntarjoajalle saamansa hyöty. Saatu hyöty lasketaan kuukausikortin ja vuosisopimuksen kuukausimaksun välisenä erotuksena käytetyltä ajalta.

Mikäli asiakkaalla on ennakkoon esittää lääkärintodistus, jonka perusteella palvelun käyttäminen estyy tai asiakas muuttaa pois, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus ilman erityisiä hyödynnetyn edun hyvitysvaatimuksia. Myös muutosta tulee esittää jokin todistus.

Esim. Asiakas on ollut jäsenenä 7kk ja irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisaika on 1kk, joten asiakas on käyttänyt vuosijäsenyysetuaan 8kk. Vuosijäsenen kuukausimaksu on esimerkiksi 56€. Normaali kuukausikortti on 75€. Asiakkaan saama hyöty vuosijäsenyydestä on 8*75€ – 8*56€ = 152€. Asiakkaan tulee maksaa palveluntarjoajalle saamansa hyöty eli 152€.

Jos asiakas olisi maksanut koko vuoden jäsenyyden kerralla, irtisanomisesta ei seuraisi maksuja eikä palautuksia. Maksettuja kausia ei hyvitetä, jos irtisanominen tapahtuu kesken laskutuskauden.

Reeniksellä ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja mikäli joudumme hetkellisesti pitämään hallia kiinni huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

4. SÄÄNTÖJÄ

Aukioloajat ja jäsentunnisteen käyttö

 • Leimaa itsesi sisään asiakaskortin lukijalla aina saapuessasi. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi sitä kysyttäessä.
 • Kertaliput ostetaan aina Reeniksen kassalta. Lipunmyynti loppuu päätilan kassan sulkeutuessa.
 • Aukioloajat määritetään erikseen Reeniksen nettisivuilla. Jäsenillä on pääsy tilaan erikseen sovittuina aikoina. Jäsenen tulee huolehtia, että hän poistuu tiloista omatoimiajan päättymiseen mennessä.
 • Mikäli asiakas aiheuttaa hälytyksen omatoimiajan ulkopuolella, tulee hänen korvata hälytyksestä aiheutuneet kulut.
 • Jäsenen/asiakkaan tulee huolehtia, että ulko-ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja ulos poistuttaessa.
 • Jäsen/asiakas ei saa päästää sisään ketään, jolla sisäänpääsymaksu ei ole suoritettuna.
 • Jäsen/asiakas on vastuussa samaan aikaan sisääntulleiden henkilöiden käyttäytymisestä ja velvollinen korvaamaan heidän mahdollisesti aiheuttamansa vahingot

Ikärajat

Punttisalin alaikäraja on 15 vuotta kuluvana vuonna täyttävät. Tätä nuoremmat saavat treenata salilla ainoastaan valmentajan/ohjaajan alaisuudessa. Salille ei saa tuoda pieniä lapsia.

Punttisalilla toimiminen

 • Huomio muut salin käyttäjät ja muista hyvät käytöstavat. Anna sarjojen välissä muille mahdollisuus käyttää laitteita.
 • Anna muille treenirauha, älä kommentoi toisten vartaloa
 • Siivoa aina omat jälkesi. Käytä vain nestemäistä magnesiumia
 • Henkilökohtainen hygienia kuntoon! Vältäthän myös liiallista hajusteiden käyttöä.
 • Reenikseen ei saa tuoda alkoholia ja huumaus- sekä doping-aineita. Tupakointi tai sähkötupakan käyttö ei ole sallittua sisätiloissa. Näiden käyttö ja/tai myynti on kiellettyä ja johtaa jäsenyyden irtisanomiseen välittömin vaikutuksin ilman mahdollisen käyttämättä olevan jäsenyysajan tai jäsenmaksun palautusta.
 • Asiakkaan tulee täysmääräisesti korvata aiheutettu vahinko, jonka hän on aiheuttanut väärinkäytön seurauksena irtaimistolle, kiinteistölle tai välineille.
 • Ilmoita aina rikkinäisistä tai huoltoa kaipaavista välineistä heti Reeniksen henkilökunnalle
 • Jäsen sitoutuu noudattamaan Reeniksen yleisiä sääntöjä, käyttöohjeita sekä henkilökunnan ohjeita ja kehotuksia. Jäseneksi hyväksyminen ja kortin saanti Reeniksellä edellyttää aina turvallisuusohjeen täyttöä. Lomakkeen voit täyttää paikan päällä Reeniksellä tai nettisivuillamme www.reenis.fi/kayttoehdot/

PUKUHUONEET JA MUUT TILAT

 • Pukuhuoneet on tarkoitettu vain päivittäiseen käyttöön ja omien tavaroiden jättäminen yön yli Reenikseen ei ole sallittua. Yöksi kaappeihin jääneet tavarat toimitetaan löytötavaratoimistoon.
 • Punttisalin käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää viereistä temppuilutilaa ilman erillistä sopimusta Reeniksen henkilökunnan kanssa
 • Reenis ei vastaa asiakkaiden ja muiden tiloissa olevien henkilöiden omaisuudesta

KUVAAMINEN JA VALVONTA

 • Reeniksen tiloissa on tallentava kameravalvonta
 • Voit kuvata tilassa omia henkilökohtaisia videoita ja kuviasi, mutta huolehdi, että muut eivät näy videolla/kuvissa, ilman heidän lupaansa.
 • Mikäli kuvaat Reeniksen tiloissa yrityksen, yhteistyökumppanin tai muun kaupallisen yhteistyön ja siihen verrattavaan toimintaan liittyvää materiaalia, pyydä tästä Reeniksen henkilökunnalta erikseen suostumus
 • Henkilökunnalla on oikeus pyytää henkilötodistusta henkilöllisyyden todentamista varten

VAKUUTUKSET JA TERVEYS

 • Reeniksen tiloissa liikkuminen tapahtuu aina omalla vastuulla. Reenis ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle ja tämän omaisuudelle. Jäsenyys ei sisällä vakuutuksia, asiakkaan tulee itse hankkia riittävät vakuutukset.
 • Asiakas vastaa ja huolehtii itse, että hän toteuttaa harjoittelua terveydentilansa sallimissa rajoissa. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriisi.

5. MUUTA

 • Mikäli jäsenyys tulee lahjaksi, olettehan oston jälkeen yhteydessä info@reenis.fi.
 • Reeniksellä on oikeus muuttaa salin aukioloaikoja ja hintoja kesken sopimuskauden.

6. JÄSENEDUT

Vuosijäsenellä on oikeus tuoda yksi kaveri ilmaiseksi kerran kuukaudessa. Vuosijäsenelle kahvi/tee hintaan 1€. Vuosijäsen pitää tuoda mukaan Reeniksen yleisten aukioloaikojen puitteissa, ja tästä tulee mainita Reeniksen henkilökunnalle kassalla.

Nämä ehdot ovat astuneet voimaan 21.3.2021. Aiemmin tehdyn sopimuksen jatkuessa seuraavalle 12 kk:lle uudet ehdot astuvat voimaan.