fbpx

Vuosikortin jäsenehdot – REENIS GYM

Punttisalin käyttöehdot

1. JÄSENYYS

Vuosijäsenyys Asiakas sitoutuu vuoden (12kk) mittaiseen jäsenyyteen palveluntarjoajan (Reeniseppo Oy:n) kanssa. Reeniksen jäsenyys on aina henkilökohtainen. Reeniksen jäseniä ovat kaikki liittymismaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet. Alle 18-vuotias henkilö liikkuu Reeniksellä sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Huoltajan on oltava paikalla ensimmäisellä käyntikerralla kerralla kulkukortin hakuvaiheessa. Huoltajan tulee luovuttaa laskutustietonsa jäsenyyslaskutusta varten. Henkilön, joka haluaa tulla Reeniksen jäseneksi, tulee täyttää ja hyväksyä jäsenyyssopimus Reeniksen kassalla.

2. SÄHKÖINEN JÄSENTUNNISTE, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET Jäsenelle tehdään kassalla käyttöön jäsenyyden todentamista varten henkilökohtainen ovenavauslinkki, joka avataan älylaitteella selaimen kautta. Salin ulko-ovi on aina avattava käyttäen sähköistä linkkiä.

Asiakkaan on välittömästi tiedotettava myös yhteystietojensa muutoksesta Reenistä. Reenis tallentaa jäsenien tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Sähköistä ovenavauslinkkiä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

Laskutus alkaa aloituskuukaudesta, mikäli sopimus on allekirjoitettu aiemmin kuin 15. päivä kuluvaa kuuta. Muutoin laskutus alkaa seuraavan kuukauden 1. päivästä.

3. TAUOTTAMINEN JA OMAN JÄSENYYDEN VUOKRAAMINEN

Jäsenyyden tauottaminen on mahdollista:

Tauon syystä tulee pystyä esittämään luotettava todistus 30 päivän sisällä tauottamisesta ja tauosta keskustellaan henkilökunnan kanssa. Asiakas voi lääkärintodistuksen perusteella tauottaa jäsenyytensä vähintään kuukauden (1) ajaksi. Mikäli asiakas muuttaa väliaikaisesti pois Oulusta, voi hän tauottaa jäsenyytensä vähintään kolmen (3) kuukauden ajaksi, asiakkaan tulee tällöin esittää henkilökunnalle todistus muutosta. Kausia ei hyvitetä takautuvasti.

Jäsenyyden voi vuokrata toiselle henkilölle. Tällöin jäsenyys siirtyy toisen henkilön käyttöön määräajaksi. Jäsenyyden vuokralleantaja ja vuokraaja sopivat itse keskenään hinnasta ja ajanjaksosta. Kortin vuokrauksesta tulee ilmoittaa Reeniksen kassalla ja jäsenyys siirretään uudelle käyttäjälle.

4. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Asiakas voi irtisanoa vuosijäsenyyden seuraavin ehdoin.

Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä sähköpostilla Reenikseen osoitteeseen info(at)reenis.fi sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. Reeniksellä on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään.

Mikäli asiakas haluaa muutoin irtisanoa sopimuksen, asiakkaan tulee hyvittää palveluntarjoajalle saamansa hyöty. Saatu hyöty lasketaan kuukausikortin ja vuosisopimuksen kuukausimaksun välisenä erotuksena käytetyltä ajalta.

Mikäli asiakkaalla on ennakkoon esittää lääkärintodistus, jonka perusteella palvelun käyttäminen estyy tai asiakas muuttaa pois, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus ilman erityisiä hyödynnetyn edun hyvitysvaatimuksia. Myös muutosta tulee esittää jokin todistus.

Esim. Asiakas on ollut jäsenenä 7kk ja irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisaika on 1kk, joten asiakas on käyttänyt vuosijäsenyysetuaan 8kk. Vuosijäsenen kuukausimaksu on esimerkiksi 56€. Normaali kuukausikortti on 75€. Asiakkaan saama hyöty vuosijäsenyydestä on 8*75€ – 8*56€ = 152€. Asiakkaan tulee maksaa palveluntarjoajalle saamansa hyöty eli 152€.

Jos asiakas olisi maksanut koko vuoden jäsenyyden kerralla, irtisanomisesta ei seuraisi maksuja eikä palautuksia. Maksettuja kausia ei hyvitetä, jos irtisanominen tapahtuu kesken laskutuskauden.

Reeniksellä ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja mikäli joudumme hetkellisesti pitämään hallia kiinni huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

4. SÄÄNTÖJÄ

Aukioloajat ja jäsentunnisteen käyttö

Ikärajat

Punttisalin alaikäraja on 15 vuotta kuluvana vuonna täyttävät. Tätä nuoremmat saavat treenata salilla ainoastaan valmentajan/ohjaajan alaisuudessa. Salille ei saa tuoda pieniä lapsia.

Punttisalilla toimiminen

PUKUHUONEET JA MUUT TILAT

KUVAAMINEN JA VALVONTA

VAKUUTUKSET JA TERVEYS

5. MUUTA

6. JÄSENEDUT

Vuosijäsenellä on oikeus tuoda yksi kaveri ilmaiseksi kerran kuukaudessa. Vuosijäsenelle kahvi/tee hintaan 1€. Vuosijäsen pitää tuoda mukaan Reeniksen yleisten aukioloaikojen puitteissa, ja tästä tulee mainita Reeniksen henkilökunnalle kassalla.

Nämä ehdot ovat astuneet voimaan 21.3.2021. Aiemmin tehdyn sopimuksen jatkuessa seuraavalle 12 kk:lle uudet ehdot astuvat voimaan.