fbpx

Reenis tietoturvaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Reeniseppo Oy / y-tunnus 2928998-77
Paakkakatu 2
90520 Oulu

2. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Rekisteristä vastaavat: Reeniseppo Oy / Matti Möttönen / matti@reenis.fi +358 50 438 2400.

3. REKISTERIN NIMI

Reeniseppo Oy:n sopimus- ja asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on palvelu- ja asiakassuhteen hoitaminen ja henkilötietolain mukainen asiakkaan henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin ja verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, tutkimustoimintaan ja palveluiden kehittämiseen. Käsittelemme vain henkilötietoja jotka ovat tarpeen edellä mainittujen toimintojen hoitamiseksi.

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja rekisteröidystä: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, huollettavien nimet, huollettavien syntymäaika, lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot), asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat rekisteröidyn kanssa muodostunut asiakassuhde, yhteydenotot ja asiointi puhelimitse, postitse tai verkkopalvelun kautta. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. TIETOJEN KORJAAMINEN JA POISTAMINEN

Tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn pyynnöstä sekä rekisterinpitäjän toimesta asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

10. KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

11. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Vastaamme tiedusteluusi mahdollisimman nopeasti, mutta normaalisti viimeistään 30 päivän kuluessa. Tulemme pyytämään sinua todentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin toteutamme edellä esitetyn mukaiset pyyntösi. Teemme näin varmistuaksemme, että annamme ainoastaan sinulle – emmekä kenellekään muulle itsensä sinuna esittelevälle – pääsyn henkilötietoihisi.

12. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta.
Päivitetty viimeksi: 19.9.2018