fbpx

Reenis GYM Kuukausikortin jäsenehdot

1. JÄSENYYS

Asiakas sitoutuu 30 päivän mittaiseen jäsenyyteen palveluntarjoajan (Reeniseppo Oy:n) kanssa. Reeniksen jäsenyys on aina henkilökohtainen, sitä ei voi vuokrata tai siirtää toiselle henkilölle. Reenis GYM:n jäsenyys oikeuttaa käyttämään Reenis GYM:n tilaa klo 6-24 välillä.

Sopimuksen päättäminen
Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi, mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen ehtoja. Väärinkäyttötapauksissa Reeniksellä on oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 100 €:n sopimusrikkomusmaksu, sekä mahdollisista väärinkäytöksistä syntyneet kulut. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytösten takia, ei Reeniksellä ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle.

Reenikselle ei saa tuoda alkoholia ja huumaus- sekä doping-aineita. Näiden käyttö ja/tai myynti on kiellettyä ja johtaa jäsenyyden irtisanomiseen välittömin vaikutuksin ilman mahdollisen käyttämättä olevan jäsenyysajan tai jäsenmaksun palautusta.

2. SÄHKÖINEN JÄSENTUNNISTE JA TILAAN KULKEMINEN, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

 • Jäsenelle tehdään kassalla käyttöön jäsenyyden todentamista varten henkilökohtainen ovenavauslinkki, joka avataan älylaitteella selaimen kautta. Salin ulko-ovi on aina avattava käyttäen sähköistä linkkiä.
 • Asiakkaan on välittömästi tiedotettava myös yhteystietojensa muutoksesta Reenistä. Reenis tallentaa jäsenien tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Sähköistä ovenavauslinkkiä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.
 • Jäsen ei saa päästää muita henkilöitä tilaan
 • Jos asiakas aiheuttaa hälytyksen liikkumalla Gymillä aukioloaikojen ulkopuolella, laskutetaan tästä syntyneet kustannukset hälytyksen aiheuttaneelta asiakkaalta.

3. TAUOTTAMINEN

Jäsenyyden tauottaminen on mahdollista:

 • Vakavan sairauden tai loukkaantumisen johdosta
  • Tauon syystä tulee pystyä esittämään luotettava todistus 30 päivän sisällä tauottamisesta ja tauosta keskustellaan henkilökunnan kanssa. Asiakas voi lääkärintodistuksen perusteella tauottaa jäsenyytensä. Jäsenyys tulee aktivoida heti sairasloman/parantumisen jälkeen tai viimeistään 12kk sisällä tauottamisesta ellei toisin mainita.

Muuta

 • Reeniksen tiloissa liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla. Jäsenyys ei sisällä vakuutuksia, asiakkaan tulee itse hankkia riittävät vakuutukset.
 • Jäsen sitoutuu noudattamaan Reeniksen yleisiä sääntöjä, sekä henkilökunnan ohjeita ja kehotuksia. Reenis ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle ja tämän omaisuudelle. Jäseneksi hyväksyminen ja kortin saanti Reeniksellä edellyttää aina turvallisuusohjeen täyttöä. Lomakkeen voit täyttää paikan päällä Reeniksellä tai nettisivuillamme www.reenis.fi/kayttoehdot/
 • Jäsen sitoutuu noudattamaan Reeniksen yleisiä sääntöjä, sekä henkilökunnan ohjeita ja kehotuksia. Lomakkeen voit täyttää paikanpäällä Reeniksessä tai netistä lipun ostamisen yhteydessä.
 • Jäsenen tulee ilmoittaa Reenikseen mikäli asiakkaan nimeen, puhelinnumeroon tai osoitteeseen tulee muutoksia.
 • Reeniksellä on oikeus muuttaa hallin aukioloaikoja ja hintoja kesken sopimuskauden. Hintojen ja aukioloaikojen muutokset ilmoitetaan Reeniksen verkkosivuilla. Reeniksellä ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja mikäli joudumme hetkellisesti pitämään hallia kiinni huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Kysy lisää tarvittaessa info@reenis.fi

Nämä ehdot ovat astuneet voimaan 27.10.2022.