fbpx

Reenis GYM Kuukausikortin jäsenehdot

1. JÄSENYYS

Asiakas sitoutuu 30 päivän mittaiseen jäsenyyteen palveluntarjoajan (Reeniseppo Oy:n) kanssa. Reeniksen kuukausijäsenyys on aina henkilökohtainen, sitä ei voi vuokrata tai siirtää toiselle henkilölle. Reenis GYM:n jäsenyys oikeuttaa käyttämään Reenis GYM:n tilaa klo 6-24 välillä.

Sopimuksen päättäminen
Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi, mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen ehtoja. Väärinkäyttötapauksissa Reeniksellä on oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 100 €:n sopimusrikkomusmaksu, sekä mahdollisista väärinkäytöksistä syntyneet kulut. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytösten takia, ei Reeniksellä ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle.

Reenikselle ei saa tuoda alkoholia ja huumaus- sekä doping-aineita. Näiden käyttö ja/tai myynti on kiellettyä ja johtaa jäsenyyden irtisanomiseen välittömin vaikutuksin ilman mahdollisen käyttämättä olevan jäsenyysajan tai jäsenmaksun palautusta.

2. SÄHKÖINEN JÄSENTUNNISTE JA TILAAN KULKEMINEN, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

3. TAUOTTAMINEN

Jäsenyyden tauottaminen on mahdollista:

Muuta

Nämä ehdot ovat astuneet voimaan 27.10.2022.