fbpx

Kuukausikortin jäsenehdot

Asiakas sitoutuu 1kk:n mittaiseen jäsenyyteen palveluntarjoajan (Reeniseppo Oy:n) kanssa. Reeniksen jäsenyys on aina henkilökohtainen, sitä ei voi vuokrata tai siirtää toiselle henkilölle.

Sopimuksen päättäminen
Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi, mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen ehtoja. Väärinkäyttötapauksissa Reeniksellä on oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 100€:n sopimusrikkomusmaksu. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytösten takia, ei Reeniksellä ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle.

Reenikselle ei saa tuoda alkoholia ja huumaus- sekä doping-aineita. Näiden käyttö ja/tai myynti on kiellettyä ja johtaa jäsenyyden irtisanomiseen välittömin vaikutuksin ilman mahdollisen käyttämättä olevan jäsenyysajan tai jäsenmaksun palautusta.

Jäsenkortti
Jäsen kulkee sisään Reenikseen kulkukortilla jonka jokainen jäsen saa kassalta. Kortin katoamisesta on ilmoitettava Reeniksen henkilökunnalle, tällöin jäsenyys voidaan uusia 5 euron korvausta vastaan.

Muuta
Mikäli kuukausikortti tulee lahjaksi, olettehan oston jälkeen yhteydessä info@reenis.fi.

Reeniksen tiloissa liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla. Jäsenyys ei sisällä vakuutuksia, asiakkaan tulee itse hankkia riittävät vakuutukset.

Jäsen sitoutuu noudattamaan Reeniksen yleisiä sääntöjä, sekä henkilökunnan ohjeita ja kehotuksia. Reenis ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle ja tämän omaisuudelle. Jäseneksi hyväksyminen ja kortin saanti Reeniksellä edellyttää aina turvallisuusohjeen täyttöä. Lomakkeen voit täyttää paikan päällä Reeniksellä tai nettisivuillamme www.reenis.fi/kayttoehdot/

Jäsenen tulee ilmoittaa Reenikseen mikäli asiakkaan nimeen, puhelinnumeroon tai osoitteeseen tulee muutoksia.

Reeniksellä on oikeus muuttaa hallin aukioloaikoja ja hintoja kesken sopimuskauden. Hintojen ja aukioloaikojen muutokset ilmoitetaan Reeniksen verkkosivuilla. Reeniksellä ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja mikäli joudumme hetkellisesti pitämään hallia kiinni huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Kysy lisää tarvittaessa info@reenis.fi

Väärinkäyttötapauksissa Reeniksellä on oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 100€:n sopimusrikkomusmaksu. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytösten takia, ei Reeniksellä ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle.

Jäsen sitoutuu noudattamaan Reeniksen yleisiä sääntöjä, sekä henkilökunnan ohjeita ja kehotuksia. Lomakkeen voit täyttää paikanpäällä Reeniksessä tai netistä lipun ostamisen yhteydessä.

Nämä ehdot ovat astuneet voimaan 5.3.2019.