fbpx

Vuosikortin jäsenehdot

1. JÄSENYYS
Asiakas sitoutuu vuoden (12kk) mittaiseen jäsenyyteen palveluntarjoajan (Reeniseppo Oy:n) kanssa. Reeniksen jäsenyys on aina henkilökohtainen. Reeniksen jäseniä ovat kaikki liittymismaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet. Alle 18-vuotias henkilö liikkuu Reeniksellä sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Huoltajan on oltava paikalla ensimmäisellä käyntikerralla kerralla kulkukortin hakuvaiheessa. Huoltajan tulee luovuttaa laskutustietonsa jäsenyyslaskutusta varten. Vuosijäsenyys edellyttää jäsensopimuksen täyttämistä Reeniksen kassalla.

2. JÄSENTUNNISTE JA KULKU TILAAN, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Jäsenelle luovutetaan käyttöön jäsenyyden todentamista ja Gymille pääsyä varten henkilökohtainen ovenavauslinkki. Vuosijäsen kirjautuu sisään salille ja avaa oven henkilökohtaisella linkillään. Ovenavauslinkin päätymisestä vääriin käsiin on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle sähköpostitse tai saapumalla paikan päälle. Sisäänkirjautunut jäsen on vastuussa samaan aikaan sisääntulleiden henkilöiden käyttäytymisestä ja velvollinen korvaamaan heidän mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.

Ovenavauslinkki on aina henkilökohtainen, eikä sillä saa avata ovea muille, jäsen ei saa myöskään päästää tilaan ketään ulkopuolisia. Jos asiakas aiheuttaa hälytyksen liikkumalla Gymillä aukioloaikojen ulkopuolella, laskutetaan tästä syntyneet kustannukset hälytyksen aiheuttaneelta asiakkaalta.

Asiakkaan on välittömästi tiedotettava myös yhteystietojensa muutoksesta Reenikselle. Reenis tallentaa jäsenien tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti.

Laskutus alkaa aloituskuukaudesta, mikäli sopimus on allekirjoitettu aiemmin kuin 15. päivä kuluvaa kuuta. Muutoin laskutus alkaa seuraavan kuukauden 1. päivästä.

3. TAUOTTAMINEN
Jäsenyyden voi tauottaa vain asepalveluksen, vakavan sairauden tai raskauden perusteella. Tauon syystä tulee pystyä esittämään luotettava todistus 30 päivän sisällä tauottamisesta ja tauosta keskustellaan henkilökunnan kanssa.

Asiakas voi lääkärintodistuksen perusteella tauottaa jäsenyytensä vähintään kuukauden (1) ajaksi. Mikäli asiakas muuttaa väliaikaisesti pois Oulusta, voi hän tauottaa jäsenyytensä vähintään kolmen (3) kuukauden ajaksi, asiakkaan tulee tällöin esittää henkilökunnalle todistus muutosta. Kausia ei hyvitetä takautuvasti.

Jäsenyyden voi vuokrata toiselle henkilölle. Tällöin kortti siirtyy toisen henkilön käyttöön määräajaksi. Jäsenyyden vuokralleantaja ja vuokraaja sopivat itse keskenään hinnasta ja ajanjaksosta. Kortin vuokrauksesta tulee ilmoittaa Reeniksen kassalla ja korttiin päivitetään oikeat tiedot.

4. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Asiakas voi irtisanoa sopimuksen seuraavin ehdoin. Sopimuksen irtisanomisaika on 1kk asiakkaan puolelta. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi, mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen ehtoja. Väärinkäyttötapauksissa Reeniksellä on oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 100 €:n sopimusrikkomusmaksu, sekä mahdollisista väärinkäytöksistä syntyneet kulut. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytösten takia, ei Reeniksellä ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle. Irtisanomisesta tulee ilmoittaa asiakkaan puolelta kirjallisesti (sähköposti lasketaan kirjalliseksi ilmoittamiseksi). Muutoin irtisanomisaika palveluntarjoajan puolelta on 1kk.

Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä sähköpostilla Reenikseen osoitteeseen info(at)reenis.fi sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. Reeniksellä on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään.

Mikäli asiakas haluaa muutoin irtisanoa sopimuksen, asiakkaan tulee hyvittää palveluntarjoajalle saamansa hyöty. Saatu hyöty lasketaan kuukausikortin ja vuosisopimuksen kuukausimaksun välisenä erotuksena käytetyltä ajalta.

Mikäli asiakkaalla on ennakkoon esittää lääkärintodistus, jonka perusteella palvelun käyttäminen estyy tai asiakas muuttaa pois, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus ilman erityisiä hyödynnetyn edun hyvitysvaatimuksia. Myös muutosta tulee esittää jokin todistus.

Esim. Asiakas on ollut jäsenenä 7kk ja irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisaika on 1kk, joten asiakas on käyttänyt vuosijäsenyysetuaan 8kk. Vuosijäsenen kuukausimaksu on esimerkiksi 56€. Normaali kuukausikortti on 75€. Asiakkaan saama hyöty vuosijäsenyydestä on 8*75€ – 8*56€ = 152€. Asiakkaan tulee maksaa palveluntarjoajalle saamansa hyöty eli 152€.

Jos asiakas olisi maksanut koko vuoden jäsenyyden kerralla, irtisanomisesta ei seuraisi maksuja eikä palautuksia. Maksettuja kausia ei hyvitetä, jos irtisanominen tapahtuu kesken laskutuskauden.

Reeniksellä ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja rahallisesti, mikäli joudumme hetkellisesti pitämään hallia kiinni huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Sen sijaan jäsenyyden voimassaoloaikaa pidennetään kiinnioloa vastaavan ajan verran.

Reenikselle ei saa tuoda alkoholia, huumaus- tai doping-aineita. Näiden käyttö ja/tai myynti on kiellettyä ja johtaa jäsenyyden irtisanomiseen välittömin vaikutuksin ilman mahdollisen käyttämättä olevan jäsenyysajan tai jäsenmaksun palautusta.

5. MUUTA
Mikäli kausikortti tulee lahjaksi, olettehan oston jälkeen yhteydessä info@reenis.fi.

Reeniksen tiloissa liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla. Reenis ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle ja tämän omaisuudelle. Jäsenyys ei sisällä vakuutuksia, asiakkaan tulee itse hankkia riittävät vakuutukset.

Jäsen sitoutuu noudattamaan Reeniksen yleisiä sääntöjä, käyttöohjeita sekä henkilökunnan ohjeita ja kehotuksia. Jäseneksi hyväksyminen ja ovilinkin saaminen Reenikseltä edellyttää aina turvallisuusohjeen täyttöä. Lomakkeen voit täyttää paikan päällä Reeniksellä tai nettisivuillamme www.reenis.fi/kayttoehdot/

Reeniksellä on oikeus muuttaa hallin aukioloaikoja ja hintoja kesken sopimuskauden.

5. JÄSENEDUT

Vuosijäsenellä on oikeus tuoda yksi kaveri ilmaiseksi kerran kuukaudessa. Vuosijäsenelle kahvi/tee hintaan 1€.

Nämä ehdot on päivitetty 27.10.2022. Aiemmin tehdyn sopimuksen jatkuessa seuraavalle 12 kk:lle uudet ehdot astuvat voimaan.

6. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan sääntöjen muutoksista asiakkaalle vähintään infoamalla tästä punttisalin ohjeissa. Voimassaolevat säännöt luettavissa tästä selosteesta tai Reeniksen kassalta.

7. MUUTA
Mikäli kausikortti tulee lahjaksi, olettehan oston jälkeen yhteydessä info@reenis.fi.

Reeniksen tiloissa liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla. Reenis ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle ja tämän omaisuudelle. Jäsenyys ei sisällä vakuutuksia, asiakkaan tulee itse hankkia riittävät vakuutukset.

Jäsen sitoutuu noudattamaan Reeniksen yleisiä sääntöjä, käyttöohjeita sekä henkilökunnan ohjeita ja kehotuksia. Jäseneksi hyväksyminen ja ovilinkin saaminen Reenikseltä edellyttää aina turvallisuusohjeen täyttöä. Lomakkeen voit täyttää paikan päällä Reeniksellä tai nettisivuillamme www.reenis.fi/kayttoehdot/

Reeniksellä on oikeus muuttaa hallin aukioloaikoja ja hintoja kesken sopimuskauden.